INSTRUIRE PERSONAL

Avem o experientă de peste 10 ani in organizarea activitatilor de instruire a angajatior la peste 100 de societati comerciale  cu aproximativ 3000 de lucratori.
 
Instruirea de securitate si sanatate in munca a lucratorilor se va face, in conformitate cu prevederile Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 si ale Normelor metodologice de aplicare a acesteia, la schimbarea locului de munca, la introducerea unui nou echipament sau la modificarea celui existent, la introducerea unor noi tehnologii, procedee de lucru sau lucrari speciale, urmarindu-se ca instruirea sa fie adaptata conditiilor concrete de la locul de munca, evolutiei riscurilor sau aparitiei unor noi riscuri, sa se faca periodic sau ori de cate ori este nevoie.
 
Instruirea se efectueaza in timpul programului de lucru si se face pe cheltuiala angajatorului. Cheltuielile determinate de instruire nu trebuie sa afecteze in niciun fel veniturile lucratorilor.
 
Instruirea in domeniul securitatii si sanatatii in munca are ca scop insusirea de catre lucratori a cunostintelor si formarea deprinderilor de securitate si sanatate in munca, si cuprinde urmatoarele 3 faze:
 
- instruirea introductiv generala;
- instruirea la locul de munca;
- instruirea periodica.
 
Instruirea se finalizeaza prin testarea modului in care lucratorii si-au insusit cunostintele predate, consemnarea rezultatelor in fisa de instruire si semnarea acesteia de catre cel instruit, precum si de catre cel care a efectuat si verificat instruirea.

INTOCMIRE DOCUMENTATIE SSM

EVALUARE RISCURI ACCIDENTARE

INSTRUIRE PERSONAL

TESTARI SSM SI SU ON LINE

COORDONARE SANTIERE

AUDIT SSM

CERCETARE ACCIDENTE DE MUNCA

DOCUMENTATIE PSI

MEDICINA MUNCII

VERIFICARI PRAM

MASURATORI NOXE

CONDUCERE PREVENTIVA

EVALUARI RISC CHIMIC

EVALUARI MANIPULARE MANUALA

ECHIPAMENTE DE PROTECTIE

RESURSE UMANE

MATERIALE IGIENICO-SANITARE

DREPTUL MUNCII