COORDONARE SANTIERE

Coordonarea unui santier din punct de vedere al securitatii si sanatatii in munca, reprezinta aplicarea principiilor generale de prevenire si protectie, precum si asigurarea securitatii lucratorilor in cadrul unui santier de constructii pe toata durata desfasurarii activitatii, incepand din faza de proiectare si pana la terminarea lucrarilor.
 
DACICUS SOMA  S.R.L., prin experienta dobandita de-a lungul anilor prin participarea la schimburi de experienta si seminarii pe domeniu in Austria si Marea Britaine, prin implicarea in proiecte de constructii cu nivel ridicat de complexitate si prin personalul specializat in astfel de activitati, va ofera servicii de coordonare santier in conformitate cu prevederile HG 300/2006, privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pe şantierele temporare şi mobile, la cel mai ridicat nivel de profesionalism.
 
In calitate de coordonator SSM, serviciile oferite de DACICUS SOMA  S.R.L. constau in:
 
- Intocmirea Planului General de Sanatate si Securitate in Munca in cazul clientilor beneficiari ai lucrarii;
 
- Intocmirea Planului Propriu de Sanatate si Securitate in Munca in cazul clientilor antreprenori sau subantreprenori;
 
- Stabilirea masurilor generale de prevenire si de securitate aplicabile santierului, continand masurile si regulile de securitate si sanatate in munca obligatorii in incinta santierului;
 
- Coordonarea activitatilor care urmaresc aplicarea corecta a instructiunilor de lucru si de securitate a muncii;
 
- Implementarea sistemului permiselor de lucru in functie de conditiile de munca si de activitatiile desfasurate;
 
- Organizarea cooperarii intre contractorii lucrarii si coordonarea activitatilor acestora, privind protectia lucratorilor, prevenirea accidentelor si a riscurilor profesionale care pot afecta sanatatea lucratorilor;
 
- Coordonarea punerii in aplicare a masurilor de prevenire si de securitate stabilite, urmarind evolutia lucrarilor si eventualele modificari intervenite;
 
- Analizarea interferentelor activitatilor din perimetrul santierului sau din vecinatatea acestuia si verificarea respectarii zonelor de lucru intre contractorii lucrarii;
 
- Analizarea starii de securitate din santier impreuna cu contractorii lucrarii si cu clientul;
 
- Efectuarea de controale in santier pe linie de SSM si informarea clientului si a reprezentantilor contractorilor lucrarii asupra deficientelor, neregulilor constatate, privind nerespectarea si neaplicarea reglementarilor de securitatea muncii,   propunand masuri, termene si responsabili cu remedierea acestora;
 
- Verificarea realizarii de catre contractorii lucrarii a masurilor dispuse in urma controalelor;
 
- Intocmirea si completarea Registrului de Coordonare, conform legislatiei in vigoare;
 
- Intocmirea Dosarului de interventii ulterioare.

INTOCMIRE DOCUMENTATIE SSM

EVALUARE RISCURI ACCIDENTARE

INSTRUIRE PERSONAL

TESTARI SSM SI SU ON LINE

COORDONARE SANTIERE

AUDIT SSM

CERCETARE ACCIDENTE DE MUNCA

DOCUMENTATIE PSI

MEDICINA MUNCII

VERIFICARI PRAM

MASURATORI NOXE

CONDUCERE PREVENTIVA

EVALUARI RISC CHIMIC

EVALUARI MANIPULARE MANUALA

ECHIPAMENTE DE PROTECTIE

RESURSE UMANE

MATERIALE IGIENICO-SANITARE

DREPTUL MUNCII